Geschiedenis

De officiële naam luidt: Stichting Limena.

De naam Limena is afkomstig uit het Grieks orthodox alwaar over het woord Limens wordt gesproken. Limens betekent veilige haven. Limena wil zowel in pedagogisch als op geestelijk terrein een veilige haven zijn voor de zich ontwikkelende jongeren.

Limena is sinds januari 2010 opgericht uit een fusie van de internaten De Driemaster in Krimpen aan den IJssel en Eben Haezer in Dordrecht. Medio 2008hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden over vormen van samenwerking. Als belangrijkste motieven voor verregaande samenwerking golden de terugloop van het aantal kinderen, efficiencyvoordelen van een grotere organisatie en het sterker staan in het onderzoeken naar andere activiteiten.

Het gehele fusie traject heeft ruim een jaar geduurd en is begeleid door een extern adviseur. Bestuurlijk is gekozen voor een nieuw bestuur, afkomstig uit de beide locatiebesturen.