Identiteit

Stichting Limena heeft als grondslag de Bijbel, Gods eeuwig Woord, met daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid.

Dit is de basis van de opvoeding en geeft richting aan ons handelen: wat vraagt God van ons in Zijn Woord.