Jongerenraad

Aan het begin van ieder cursusjaar worden de leden van de jongerenraad gekozen.

Zij vergaderen minstens twee keer per jaar onder voorzitterschap van een de directeur.

Eén keer per jaar is er een vergadering met de jongerenraad van beiden organisaties.

Het doel van de jongerenraad is

  • Het bevorderen van de communicatie tussen internaatsleiding en jongeren.
  • Overleg over belangen die de jongeren aangaan.
  • Ondersteunen en assisteren bij activiteiten voor jongeren.