Links

Hieronder vindt u voor u mogelijk relevante links naar websites:

  • Het Kennisweb, landelijk kenniscentrum verleent aanbodgestuurde en vraaggestuurde pedagogische ondersteuning aan internaatclusters voor de trekkende beroepsbevolking (binnenschippers, kermisexploitanten en circusartiesten).

  • Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en Kermisjeugd (Censis)

  • Het L.O.V.T. streeft naar goed onderwijs en goede huisvestingsmogelijkheden voor schippers-, kermis-, en circuskinderen, omdat we weten dat een ouder pas met een gerust hart kan werken als je er op vertrouwen kunt dat de kinderen goed verzorgd worden. Verder functioneren wij o.a. als schakel tussen ouders enerzijds en overheid en begeleidende instanties anderzijds.

  • De LOVK verzorgt onderwijs aan varende kinderen en is door de unieke structuur dé school voor deze jonge kinderen.

  • Het Werknemersloket waar personeel hun loonstroken in kunnen zien.

  • Fam. Heuvelman van de Kraanvogel heeft een eigen website.

  • De vereniging BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS) is een vereniging voor de belangenbehartiging van het onderwijs aan schipperskinderen in de basisschool. BSOS bestaat uit een netwerk van basisscholen met schipperskinderen. De belangenbehartiging richt zich zowel op de onderwijsinhoudelijke aspecten als op de facilitering van scholen met schipperskinderen. BSOS ondersteunt scholen op het niveau van leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. BSOS vertegenwoordigt scholen naar overheden, parlementariërs en onderwijsinspectie.