Management

St. Limena heeft een centraal (algemeen) management en een locatie management. Het centraal managementteam bestaat uit de algemeen directeur (dhr. W.R. van Vliet), de locatie-directeur van Eben-Haezer (dhr. K. Bregman) en de adjunct/ locatie-directeur van de Driemaster (mevr. A. Hoogendijk).

Het locatiemagement bestaat uit de locatie-directeur, adjunct-directeur en de hoofdgroepsleiding. In sommige gevallen worden functies gecombineerd.

Het centraal management team (CMT) gaat over Limena-brede ontwikkelingen en beleidszaken. Het locatie management team gaat over ontwikkelingen die spelen op de desbetreffende locatie. Met elkaar vind, volgens een vooraf afgesproken rooster, regelmatig overleg plaats.