Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad wordt gevormd door 4 leden van locatie Driemaster en 3 leden van locatie Eben-Haëzer.

De taken van een ondernemingsraad zijn omschreven in de Wet op de Ondernemingsraden. Kort gezegd staat het overleg centraal. De OR heeft een informatierecht. Dit houdt in: de OR heeft het recht om aan de bestuurder informatie te vragen over financiële of sociale aard. De bestuurder heeft de verplichting de informatie beschikbaar te stellen aan de OR.

De OR heeft ook een adviesrecht bij voorgenomen besluiten bij onderwerpen van technische, organisatorische en bedrijfseconomische aard, Bij alle zakelijke vragen kan de bestuurder vragen om een advies van de OR, bij de sociale vragen kan de bestuurder vragen om een instemming van de OR. Het instemmingsrecht van de OR komt bij elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op het gebied van sociaal beleid. Bij het instemmingsrecht heeft de bestuurder in principe het laatste woord.

De OR vergadert volgens een schema wat aansluit bij de vergaderingen van het CMT en het bestuur.