Oudercommissie

Binnen het internaat hebben we binnen beide locaties een aparte  oudercommissie. Jaarlijks is er een gezamenlijke vergadering met de beide commissies.

Er is een gezamenlijk doel: een goede relatie bevorderen tussen de ouders aan de ene kant en het internaat, het MT, het personeel en het bestuur aan de andere kant.

De notulen van de oudercommissie vergaderingen wordt aan de ouders, het bestuur en de personeelsleden uitgedeeld.