Toelichting logo

Thuis voor kinderen

Dat is wat we als bestuur, directie, managementteam en medewerkers willen bieden aan de ouders voor de kinderen. Waar we professioneel in willen zijn. Wat we allen als doel hebben in het werk binnen Limena. Waar identiteit een belangrijke samenbindende factor is. Waar gewerkt wordt vanuit de visie: 'het kind leren de gaven die het heeft te gebruiken tot eer van God, tot nut van de naaste en tot zaligheid van de mens'. Waarom de ouders hun kinderen aan ons toevertrouwen. Waar ieder kind recht op heeft. Wat we typeren als 'het beste na thuis!'. Wat iets zegt over veiligheid, bescherming en warmte. En toch ook een plaats vol uitdagende dynamiek met zo nu en dan wat dynamiet! Dat allemaal ......... zetten we vanaf nu in ons logo!

Water (blauwe streep)

De ouders en hun nauwe verbondenheid aan het water, soms al vele generaties lang. Waarop het inkomen wordt verdiend in tijden van voor- en tegenwind. Wat de overstap van kinderen van boord naar wal noodzakelijk maakt vanwege de schoolplicht. Waardoor ouders op zoek gaan naar 'Het beste na thuis!', wat wij willen bieden. Wat de scheiding maakt tussen ouders en kinderen. Wat maakt dat ouders gedeeltelijk de opvoeding uit handen moeten geven. Wat de koppelende factor is tussen ouders en ons. Wat indirect ook onze inkomstenbron is. Ja, het water wat alles in beweging houdt. Water: onontbeerlijk in ons logo!

Meerpalen (rood)

In onze turbulente maatschappij waar alles zich constant en in hoog tempo ontwikkelt. Waarin een kind kínd moet kunnen zijn, ondanks de hoge eisen die worden gesteld. Waarin jongeren bloot staan aan vele invloeden, en koortsachtig zoeken naar hun eigen ik. Daarin willen wij houvast, stabiliteit en veiligheid bieden. Onmisbaar! Werkend vanuit de grondslag, Gods Woord, dat als houvast dient voor allen. Opvoeden vanuit de opdracht van God, zoals verwoord in Deuteronomium 6 vers 6 en 7: 'En deze woorden, die Ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat'. Vanuit de wetenschap dat de houvast op deze wereld voorbij gaat maar blijvende  veiligheid bij God is te vinden.  De symboliek hiervoor vinden we vanaf nu in de meerpalen in ons logo!

LIMENA

Alles bij elkaar genomen willen we voor de ouders en kinderen een 'veilige haven' zijn. Waar ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen. Waar het kind de warmte en veiligheid vindt die zo nodig is. Waar ze zichzelf kunnen zijn en als persoon worden geaccepteerd in wie ze zijn. Een basis waar ze welkom zijn. 'Het beste na thuis!' Waar gezelligheid, aandacht, betrokkenheid en liefde is. Waar motivatie een belangrijke drijfveer is, want een 'stormvrij-garantie' is er niet. Waar wij onze verantwoordelijkheid in kennen. De veilige haven waar de kinderen worden gemotiveerd en gestimuleerd om talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Waar we sturend en met Gods hulp en vanuit Zijn Woord aankoersen op een plaats in de maatschappij en een goede toekomst.