Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Blij zijn met een klacht... Het klinkt tegenstrijdig. En dat is het eigenlijk ook. Natuurlijk vinden we het fijn als iedereen tevreden is en geen klachten heeft. Hier streven we ook naar. Tegelijkertijd zijn we ook realistisch. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het krijgen van een klacht/ opmerking/ suggestie is dus ook een kans om te verbeteren en geeft inzicht hoe anderen tegen onze organisatie aankijken.

Naar Bijbels voorbeeld (Mattheus 18) zien we graag dat klachten in eerste instantie direct en persoonlijk met de beklaagde wordt besproken. Als dit niet het gewenst effect heeft kan de teambegeleider en evt. later de directie worden ingeschakeld om zo tot een oplossing te komen.

We hebben een klachtenregeling opgesteld. Deze vindt u hier. De (externe) vertrouwenspersonen nemen een grote rol in bij het doen van een klacht die niet intern lijkt te kunnen worden opgelost. Zij kunnen benaderd worden voor informatie, bemiddeling en/ of advies. De gegevens van de vertrouwenspersonen voor stichting Limena, locatie de Driemaster zijn:

Mevr. T. Brand-Otterspeer

Schepenstraat 8

2922 VS Krimpen aan den IJssel

0180-516152

Dhr. J.J. Opschoor

Stad en Landschap 28

2923 BM Krimpen aan den IJssel

0180-516238